tin tức, sự kiện

QUALITY CONTROL

QC là gì? Khái niệm, Tầm quan trọng và các công cụ

Kiến thức kỹ thuật| 2019-11-26
Nếu QA là sự phòng ngừa, thì QC lại là khắc phục. Vậy khắc phục như thế nào? Tại sao QC tồn tại? tất cả sẽ được giải mã cho câu hỏi QC là gì?

QA là gì? Quy trình, Các phương pháp, ví dụ

Kiến thức kỹ thuật| 2019-11-25
Để hiểu được Quản lý chất lượng của một sản phẩm hay dịch vụ là như thế nào? Trước hết chúng ta cần nắm được QA là gì? Một người làm về QA sẽ phải tiếp cận những gì.

QA/QC là gì? Phân biệt và mối quan hệ?

Kiến thức kỹ thuật| 2019-10-29
Khái niệm về QA/QC là gì? Có giống nhau không? và chúng giữ chức năng gì trong quản lý chất lượng đặc biệt là ngành IT, sự khác biệt cũng như mối liên hệ giữa chúng