tin tức, sự kiện

kỹ thuật lập trình

Coding Bootcamp là gì? Lập trình viên có nên học Bootcamps

Kiến thức kỹ thuật| 2021-08-05
Để học một kỹ thuật lập trình mới có rất nhiều cách khác nhau. Bạn đã tìm hiểu về Coding Bootcamp là gì chưa? Bạn có thấy mình có nên học chương trình đạo tạo này không?