tin tức, sự kiện

phát triển phần mềm

Top các phương pháp phát triển phần mềm phổ biến

Kiến thức kỹ thuật| 2021-08-03
Các phương pháp phát triển phần mềm nói cách khác thì chính là các phương pháp tổ chức cách mà một team vận dụng cho quy trình phát triển một sản phẩm phần mềm.

IT HelpDesk là gì? Mức lương trung bình của IT HelpDesk

Kiến thức kỹ thuật| 2021-05-17
IT Help Desk được sinh ra để trở thành điểm giao nhau chính giữa user và phía công ty phát triển phần mềm IT, chi tiết công việc cũng tùy thuộc vào quy mô của mỗi công ty

Quản trị Rủi ro trong Quản lý dự án | EXPERT TALKS

Experts/Seniors Talk| 2021-03-31
Quản lý dự án phát triển phần mềm là công việc trách nhiệm cao với nhiều điều kiện, làm thế nào để quản lý dự án, quản trị rủi ro cho dự án phát triển phần mềm hiệu quả?

Sự khác biệt giữa phát triển Front-end và Back-end

Kiến thức kỹ thuật| 2020-10-11
Front-end và Back-end đều có vai trò quan như nhau trọng trong phát triển phần mềm, nhưng cũng khác nhau trong định nghĩa môi trường làm việc và ngôn ngữ sử dụng!