tin tức sự kiện

Chia sẻ kinh nghiệm

Visa kỹ sư Nhật Bản là gì? điều kiện cấp và thời hạn lưu trú?

Chia sẻ kinh nghiệm| 2019-06-13
Visa kỹ sư Nhật Bản là gì? Xin Visa diện kỹ sư, kỹ thuật viên có khó không? Điều kiện cấp cũng như thời hạn lưu trú tối đa là bao lâu?

Tổ chức JITCO và OTIT của Nhật Bản là gì?

Chia sẻ kinh nghiệm| 2019-08-15
11/2017 tổ chức JITCO phải đóng cửa nhường cho tổ chức mới OTIT thành lập với chức năng hỗ trợ thực tập sinh kỹ năng, quản lý, giám định và chấp nhận các đơn vị tiếp nhận (Công ty, nghiệp đoàn tại Nhật)