tin tức, sự kiện

Đặc trưng của người Nhật

Thuật ngữ Mottainai - Phong cách sống 3R của người Nhật

Đặc trưng của người Nhật| 2019-07-03
Người Nhật từ lâu đã nổi tiếng với phong cách làm việc kỷ luật, vậy lối sống hằng ngày của họ sẽ như thế nào! Cùng tìm hiểu nét đặc trưng ấy qua thuật ngữ "Mottainai"