JOB FAIR

JJ6 - Japan IT Job lần 6 (Phỏng vấn tại TP.HCM)

Thông tin chương trình ứng tuyển việc làm IT làm việc tại Nhật
Công ty tham gia: CLIMB CO., LTD
Phỏng vấn: 2020, March, 27th (28th)
Địa điểm: TP. HCM

Sự kiện JobFair này đã kết thúc

JJ5 - Japan IT Job lần 5 (Phỏng vấn tại TP.HCM)

Thông tin chương trình ứng tuyển việc làm IT làm việc tại Nhật
Công ty tham gia: RUE Corporation (Okinawa)
Phỏng vấn: 2020, Feb, 15th
Địa điểm: TP. HCM

Sự kiện JobFair này đã kết thúc

JJ4 - Japan IT Job lần 4 (Phỏng vấn tại TP.HCM)

Thông tin chương trình ứng tuyển việc làm IT làm việc tại Nhật
Công ty tham gia: Techno-Core Corporation và IB-SYSTEM INC
P/V: 2019, Dec, 7th
Tại: TP. HCM

Sự kiện JobFair này đã kết thúc

JJ3 - Japan IT Job lần 3 (Phỏng vấn tại TP.HCM)

Thông tin chương trình ứng tuyển việc làm IT làm việc tại Nhật
Công ty tham gia: OAS Corporation (tại Tokyo) và IB-SYSTEM INC
P/V: 2019, Nov, 30th
Tại: TP. HCM

Sự kiện JobFair này đã kết thúc

JJF2 - Japan IT Job Fair lần 2 (Trường ĐH KHTN TP.HCM)

Phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng Nhật 14/10/2019
Tham gia ứng tuyển nếu bạn :
1) Có kỹ năng IT
2) Hoặc trở thành IT Comtor - Tiếng Nhật N2/N1

Sự kiện JobFair này đã kết thúc

JJF3 - Japan IT Job Fair lần 3 (tại Trường BKHCM CAREER FAIR 2019)

GrowUpWork rất phấn khởi khi được góp mặt trong sự kiện kết nối tuyển dụng "BKHCM CAREER FAIR 2019" tại trường ĐH Bách Khoa TP. HCM.

Sự kiện JobFair này đã kết thúc

JJ2 - Japan IT Job lần 2 (Phỏng vấn tại TP.HCM)

Phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng,
Tham gia ứng tuyển nếu bạn :
1)Có kỹ năng IT và Tiếng Nhật N5/N4/N3/N2/N1
2) Hoặc trở thành IT Comtor - tiếng Nhật N2/N1

Sự kiện JobFair này đã kết thúc

JJ1 - Japan IT Job lần 1 (Phỏng vấn tại TP.HCM)

THỜI GIAN: 29/06/2019 10:00〜 and 14:00〜
ĐỊA ĐIỂM: TP. Hồ Chí Minh
Công ty tham gia:1 (đang cập nhật)
Hãy tham gia vào Job Fair nếu bạn là:
1)Bạn có kỹ năng IT và Tiếng Nhật N5/N4/N3/N2/N1
2) Hoặc IT communicator có tiếng Nhật N2 trở lên

Sự kiện JobFair này đã kết thúc

JJF1 - Japan IT Job Fair lần 1 (Trường ĐH KHTN TP.HCM)

THỜI GIAN: 21/04/2019 10:00〜 and 14:00〜
ĐỊA ĐIỂM: TP. Hồ Chí Minh
Công ty tham gia: 2 (Updated)
Hãy tham gia vào Job Fair nếu bạn là:
1)Bạn có kỹ năng IT và Tiếng Nhật N5/N4/N3/N2
2) Hoặc IT communicator có tiếng Nhật N2 trở lên

Sự kiện JobFair này đã kết thúc