JOB FAIR

[GrowUpWork] IT Japan Job Fair 2020

Thông tin chương trình ứng tuyển việc làm Công nghệ thông tin
Phỏng vấn chính thức: 2020, Feb, 15th
Địa điểm: TP. HCM

Sự kiện JobFair này đã kết thúc

[GrowUpWork] IT Japan Job Fair 2019

Thông tin chương trình ứng tuyển việc làm Công nghệ thông tin
Phỏng vấn chính thức: 2019, Dec, 7th
Địa điểm: TP. HCM

Sự kiện JobFair này đã kết thúc

[GrowUpWork] IT Japan Job Fair 2019

Thông tin chương trình ứng tuyển việc làm Công nghệ thông tin
Phỏng vấn chính thức: 2019, Nov, 30th
Địa điểm: TP. HCM

Sự kiện JobFair này đã kết thúc

IT JAPAN JOB FAIR - ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN TP.HCM

Phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng Nhật 14/10/2019
Tham gia ứng tuyển nếu bạn :
1) Có kỹ năng IT
2) Hoặc trở thành IT Comtor - Tiếng Nhật N2/N1

Sự kiện JobFair này đã kết thúc

Ngày hội việc làm BKHCM CAREER FAIR 2019

GrowUpWork rất phấn khởi khi được góp mặt trong sự kiện kết nối tuyển dụng "BKHCM CAREER FAIR 2019" tại trường ĐH Bách Khoa TP. HCM.

Sự kiện JobFair này đã kết thúc

IT JAPAN JOB FAIR 31/08/2019 TP.HCM

Phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng,
Tham gia ứng tuyển nếu bạn :
1)Có kỹ năng IT và Tiếng Nhật N5/N4/N3/N2/N1
2) Hoặc trở thành IT Comtor - tiếng Nhật N2/N1

Sự kiện JobFair này đã kết thúc

IT JAPAN JOB FAIR 29/06/2019 TP.HCM

THỜI GIAN: 29/06/2019 10:00〜 and 14:00〜
ĐỊA ĐIỂM: TP. Hồ Chí Minh
Công ty tham gia:1 (đang cập nhật)
Hãy tham gia vào Job Fair nếu bạn là:
1)Bạn có kỹ năng IT và Tiếng Nhật N5/N4/N3/N2/N1
2) Hoặc IT communicator có tiếng Nhật N2 trở lên

Sự kiện JobFair này đã kết thúc

IT JAPAN JOB FAIR - ĐH Khoa học Tự Nhiên TP.HCM

THỜI GIAN: 21/04/2019 10:00〜 and 14:00〜
ĐỊA ĐIỂM: TP. Hồ Chí Minh
Công ty tham gia: 2 (Updated)
Hãy tham gia vào Job Fair nếu bạn là:
1)Bạn có kỹ năng IT và Tiếng Nhật N5/N4/N3/N2
2) Hoặc IT communicator có tiếng Nhật N2 trở lên

Sự kiện JobFair này đã kết thúc