JAPAN IT JOB FAIR

SỰ KIỆN SẮP TỚI

Hiện tại không có sự kiện nào!

SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC

Đã kết thúc

Chương trình ứng tuyển việc làm ngành IT làm việc tại Nhật

Công ty: CLIMB CO., LTD

Đã kết thúc

Chương trình ứng tuyển việc làm ngành IT
Làm việc tại Nhật Bản

Công ty: RUE Corporation (Okinawa)