JOB FAIR

IT JAPAN JOB FAIR 31/08/2019 TP.HCM

Phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng,
Tham gia ứng tuyển nếu bạn :
1)Có kỹ năng IT và Tiếng Nhật N5/N4/N3/N2/N1
2) Hoặc trở thành IT Comtor - tiếng Nhật N2/N1

IT JAPAN JOB FAIR 29/06/2019 TP.HCM

THỜI GIAN: 29/06/2019 10:00〜 and 14:00〜
ĐỊA ĐIỂM: TP. Hồ Chí Minh
Công ty tham gia:1 (đang cập nhật)
Hãy tham gia vào Job Fair nếu bạn là:
1)Bạn có kỹ năng IT và Tiếng Nhật N5/N4/N3/N2/N1
2) Hoặc IT communicator có tiếng Nhật N2 trở lên

Sự kiện JobFair này đã kết thúc

IT JAPAN JOB FAIR - ĐH Khoa học Tự Nhiên TP.HCM

THỜI GIAN: 21/04/2019 10:00〜 and 14:00〜
ĐỊA ĐIỂM: TP. Hồ Chí Minh
Công ty tham gia: 2 (Updated)
Hãy tham gia vào Job Fair nếu bạn là:
1)Bạn có kỹ năng IT và Tiếng Nhật N5/N4/N3/N2
2) Hoặc IT communicator có tiếng Nhật N2 trở lên

Sự kiện JobFair này đã kết thúc