Cappa
Back-end engineer

CAPA.inc

Chiyoda, Tokyo, Japan

https://www.capa.co.jp/

0354095623

(2 jobs) đang tuyển dụng

About CAPA.inc

Phát triển và customize những soft liên quan đến design CAD. Công ty có nhiều CAD Engineer có kinh nghiệm phát triển những ứng dụng liên quan đến chế tạo, kiến trúc như BIM/CIM/CR/AR. Ngoài ra công ty còn phát triển những công cụ tự động sử dụng AI, IoT, RPA,...Công ty cũng định hướng sử dụng công nghệ, kỹ thuật mới nhất để làm ra nhiều sản phẩm cho công ty và khách hàng. Hiện tại có 4 engineer người Việt Nam làm việc tại công ty. Trong tương lai muốn tuyển dụng nhiều kỹ sư Việt Nam sang Nhật làm việc tại công ty.

◼︎ Technology

■CAD Development
Phát triển và customize những phần mềm liên quan đến CAD
Nhận yêu cầu từ khách hàng và đề xuất giải pháp liên quan quản lý bản vẻ, phân tích bản vẻ, bản vẻ tự động.
Đa số khách hàng là những công ty lớn và công ty thực hiện toàn bộ quy trình phần mềm bao gồm: định nghĩa yêu cầu cho đến testing sản phẩm release/

■IoT
Điều khiển thiết bị nhỏ cho đến những thiết bị như Drone từ phần mềm máy tính. Ngoài ra lập trình xử lí việc thu thập, phân tích dữ liệu

■AI
Cho đến nay, chúng tôi đã triển khai PoC tương tác với PC bằng ngôn ngữ tự nhiên. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất PoC cho khách hàng

■Cadropper
Là một sản phẩm của công ty, chúng tôi đã phát hành RPA "Cadropper" có thể vận hành CAD. Một loạt các hình dạng có thể được tạo ra bằng cách sử dụng các định dạng phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng. Tất nhiên, các ứng dụng khác ngoài CAD có thể được vận hành, vì vậy các tác vụ khác nhau có thể được tự động hóa.

☆< BENEFIT >☆

■ Có làm thêm
■ Hỗ trợ đi lại tối đa 30,000
■ Tăng lương 1 lần (tháng 4), Thường 2 lần (tháng 7 và 12)
■ Hỗ trợ tìm nhà, công ty sẽ ký hợp đồng thuê nhà
■ Hỗ trợ tiền nhà. Trong 2 năm đầu tiên ở nhà công ty chỉ tốn mỗi tháng 10,000 JPY. Sau 2 năm thì tự trả tiền nhà và công ty hỗ trợ mỗi tháng 20,000 JPY tiền nhà
■ Hỗ trợ vé máy bay đi Nhật
■ Hỗ trợ chi phí vé máy bay về VN. Mỗi năm 1 lần
■ Ngoài ra, hỗ trợ 100,000 JPY khi mới vào công ty. Tuy nhiên nếu một năm mà nghỉ việc thì trả lại tiền này