Climb
Back-end engineer

CLIMB CO., LTD.

Japan

https://www.climb-net.co.jp/

0354095623

(3 jobs) đang tuyển dụng

◼︎ About CLIMB CO., LTD.

Với khát vọng thông qua tận dụng IT, phần mềm máy tính để phát triển những sản phẩm mang tính đột phá cho con người. Climb sinh ra để thực hiện sứ mệnh như vậy. Climb có nghĩa là "leo núi". Mong muốn cùng với nhân viên và khách hàng có thể đạt được một đỉnh cao mới.

Climb hiện có 552 nhân viên trong đó 251 nhân viên chính thức và 301 nhân viên hợp đồng. Trụ sở chính tại Gunma và có các chi nhánh ở Tokyo, Osaka, Thượng Hải.

Các lĩnh vực chính:
- Thiết kế và phát triển những hệ thống nghiệp vụ
- Phát triển hệ thống web, sử dụng Opensource
- Dịch vụ Quản lý dự án
- Phát triển và bán những package software
- Dịch vụ kỹ thuật hệ thống


◼︎ Hình ảnh

◼︎ Technologies

- Windows Application (VB.NET, C#)
- Programing Languages: PHP, C#, Java
- Web frontend/backend

☆< BENEFIT >☆

- Bonus 2 lần/ năm
- Tăng lương 1 lần trên năm
- Hỗ trợ vé máy bay sang Nhật làm việc
- Hỗ trợ tiền nhà (20% tiền nhà)
- Hỗ trợ chi phí làm visa tại Nhật
- Các chế độ khác theo quy định của pháp luật Nhật Bản