ibsystems
Back-end engineer

IBSystem Co., Ltd.

Niigata

https://www.ib-system.co.jp

0354095623

(2 jobs) đang tuyển dụng

About IBSystem Co., Ltd.

Là một trong những công ty dẫn đầu thế giới trong ngành IT.

Thời đại đang trải qua cuộc cách mạng mang tính toàn cầu và lịch sử do sự phát triển của máy tính và công nghệ thông tin. Các kỹ thuật IT ngày càng phát triển góp phần xây dựng nên một xã hội công nghệ thông tin hóa, làm thay đổi xã hội, công việc và cả cuộc sống của con người.

IBSystem, năm 1995 đã thuê một văn phòng tầm 26m2 và khởi nghiệp từ bàn tay trắng, thứ duy nhất có được chỉ là một giấc mơ to lớn. Nhân viên tăng dần từ một người, hai người, rồi ba người... đến năm 1997 công ty chuyển về văn phòng mới và giấc mơ đã trở thành hiện thực. Kể từ đó, công ty đã tích lũy nhiều thành tựu về phát triển phần mềm trong các lĩnh vực khác nhau và đóng góp cho sự phát triển của một xã hội thông tin hóa với tư cách là một đối tác đưa ra giải pháp đáng tin cậy cho khách hàng.

Từ giờ trở đi, công ty vẫn sẽ tiếp tục sử dụng các kỹ thuật công nghệ tiên tiến, tích hợp các đề xuất hệ thống, phát triển, vận hành và bảo trì phần mềm, hướng đến mục tiêu trở thành một doanh nghiệp IT cung cấp các giải pháp giải quyết vấn đề của khách hàng.

HÌNH ẢNH

◼︎ Technology

►︎ Language: Java, C#, PHP, HTML/ HTML5, CSS3, Javascript, Java, phython,...

►︎ Database: My SQL, SQL Server, MongoDB, Elasticsearch, Redis, Memcached,...

►︎ OS: Windows, Android, iOS, Centos, Ubuntu, Linux, Synology, ALDEBARAN

►︎ Framework: .NET framework, Laravel5, Java, Cake PHP, NodeJS...


Web App

Newspaper sales support system

Overseas meeting support system

Other

Homepage production

Clinic

Sales outlet

Hotel

Nursing home

AI (artificial intelligence)

Facility congestion status prediction system

Face recognition system

Gender judgment system

Robot App

◼︎(Pepper)

Slot app

Fortune-telling app

Reception app

Tourism support app

Property introduction app

Product introduction app

Education app

Financial institution app

Medical institution app

Nursing facility app

IoT/Sensor

Safety management system for civil engineering industry

Wireless nurse call system

Sales support system for department stores

Automated mowing machine system

Kerosene tank remaining amount notification device

☆< BENEFIT >☆

  • Bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật Nhật

  • Tăng lương 1 lần/ năm (Tháng 6), Thưởng 2 lần/ năm (upto 5 tháng lương)

  • Hỗ trợ chi phí đi lại (Upto 20000 JPY), OT

  • Hỗ trợ chi phí thuê nhà

  • Hỗ trợ vé máy bay sang Nhật

  • Hỗ trợ tìm nhà ở và các vấn đề phát sinh khi sang Nhật

  • Có thể dùng phép để về Tết ta