JBAA - Hiệp hội chứng nhận năng lực ứng xử trong kinh doanh theo chuẩn Nhật Bản

Tháng 7 năm 2017, OneTech Asia chính thức trở thành đại lý độc quyền của JBAA tại Việt Nam. JBAA là Hiệp hội chứng nhận năng lực ứng xử trong kinh doanh theo chuẩn Nhật Bản. JBAA chuyên tổ chức các khóa học, phát hành sách, tổ chức thi và cấp bằng về năng lực ứng xử trong kinh doanh, hoạt động với mục đích chia sẻ văn hóa, tập quán kinh doanh của người Nhật cho các lao động người nước ngoài.

Hiện tại, đối với những người ngoại quốc đang hoặc có ý định sẽ làm việc cho doanh nghiệp Nhật trong tương lai thì việc thông hiểu cách ứng xử trong lối kinh doanh rất riêng của Nhật là điều không mấy dễ dàng.

Nhằm giúp việc kinh doanh đạt được hiệu quả cũng như tránh những rắc rối trong môi trường làm việc, điều cần thiết đầu tiên là phải hiểu rõ được những quy tắc ứng xử trong kinh doanh.

Cuộc thi chứng nhận năng lực ứng xử trong kinh doanh

Cuộc thi năng lực ứng xử trong kinh doanh theo chuẩn Nhật Bản dành cho đối tượng là người nước ngoài đang hoặc có ý muốn làm việc cho doanh nghiệp Nhật, có thể kiểm tra kỹ năng của mình về business manner tùy theo từng lớp đã được phân chia ứng với mỗi cấp độ.

Khóa học bồi dưỡng năng lực ứng xử trong kinh doanh

Khóa học bồi dưỡng năng lực ứng xử trong kinh doanh theo chuẩn Nhật Bản là nơi mà các chuyên gia kinh doanh sẽ thực hiện vai trò như một giảng viên chuyên môn, họ sẽ đến tại doanh nghiệp, tổ chức... để trực tiếp giảng dạy business manner cao cấp cho học sinh hoặc nhân viên người nước ngoài.