Icon News Kỹ năng làm việc

Kỹ năng làm việc nhóm của người Nhật - Quy tắc Hourensou

Kỹ năng làm việc| 2019-06-18

Nếu để ý bạn sẽ thấy, các công ty hay tập đoàn của Nhật đều có phong cách làm việc nhóm cực kì chuyên nghiệp và hiệu quả. Đó là nhờ đến quy tắc Hourensou trong làm việc nhóm nổi tiếng này.

10 nét đặt trưng nổi bật trong văn hóa làm việc công ty Nhật

Kỹ năng giao tiếp| 2019-06-18

Người Nhật có văn hóa ứng xử nơi văn phòng rất riêng biệt. Bài viết của này sẽ nêu rõ 10 điểm nổi bật trong văn hóa làm việc tại công ty Nhật Bản