tin tức, sự kiện

Định hướng nghề nghiệp

Những lợi ích khi tham gia hội chợ việc làm?

Định hướng nghề nghiệp| 2019-05-10
Cơ hội cho cả sinh viên và doanh nghiệp gặp gỡ và tiếp xúc trực tiếp, trao đổi thông tin. Qua đó có định hướng tốt hơn về lựa chọn công việc phù hợp và tuyển dụng!