GrowUp Articles

Phân biệt giữa SQL và MySQL và SQL Server kèm ví dụ

Hãy sẵn sàng để tìm hiểu sự khác biệt giữa SQL và MySQL và SQL Server.Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về sự khác biệt giữa SQL và MySQL.Hầu hết chúng ta đều sẽ có cảm nhận khác biệt cơ bản về SQL và MySQL, nhưng để đưa đầy đủ các điểm khác biệt một cách rõ ràng, trước tiên chúng ta phải hiểu được SQL là gì và MySQL là gì.

Phân biệt giữa SQL và MySQL và SQL Server kèm ví dụ
Phân biệt giữa SQL và MySQL và SQL Server kèm ví dụ

SQL (còn được phát âm là phần tiếp theo - the sequel) là từ viết tắt của Structured Query Language (Ngôn ngữ truy vấn) có cấu trúc. Nó được sử dụng để viết chương trình và phục vụ mục đích quản lý dữ liệu được lưu trữ trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu liên kết (RDBMS) hoặc để xử lý các luồng dữ liệu theo thời gian thực trong hệ thống quản lý luồng dữ liệu liên kết (RDSMS).

SQL chủ yếu hữu ích để xử lý dữ liệu có cấu trúc trong đó quan hệ tồn tại giữa các thực thể dữ liệu và biến khác nhau. SQL cung cấp lợi thế của việc truy xuất nhiều bản ghi thông qua một lệnh duy nhất. Nó cũng loại bỏ yêu cầu chỉ định cách đạt được một bản ghi.

Vì SQL đặc trưng cho việc tương tác với các cơ sở dữ liệu liên kết, nên nó thuộc danh mục DSL - Domain Specific Languages (Ngôn ngữ cụ thể miền).

SQL bao gồm nhiều loại câu lệnh được phân loại là ngôn ngữ con SQL:

  • DQL: Data Query language - Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu.
  • DDL: Data Definition language - Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (Chứa các lệnh để tạo và sửa đổi các tác vụ).
  • DCL: Data Control Language - Ngôn ngữ điều khiển dữ liệu (Chứa các lệnh liên quan đến kiểm soát truy cập).
  • DML: Data Manipulation Language - Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Chứa các lệnh để chèn, cập nhật và xóa các hoạt động).
Mẫu truy vấn điển hình của SQL
Mẫu truy vấn điển hình của SQL

Hình trên là một ví dụ về truy vấn SQL điển hình bao gồm các clauses, expressions, predicates, và statement khác nhau.

SQL là ngôn ngữ lập trình thế hệ thứ 4 có bản chất đa mô hình. Nó là một ngôn ngữ khai báo và cũng chứa các yếu tố thủ tục. Ban đầu nó được phát hành vào năm 1986 và kể từ đó nó trở thành ngôn ngữ cơ sở dữ liệu được sử dụng rộng rãi nhất. Phiên bản mới nhất của SQL là SQL 2016.

SQL tuân theo tiêu chuẩn ISO / IEC 9075. Tuy nhiên, bất chấp sự tồn tại của các tiêu chuẩn, mã SQL không hoàn toàn di động giữa các hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau mà không cần điều chỉnh.

Đó là các điểm tổng quan về SQL, chúng ta hãy chuyển sang thảo luận để hiểu MySQL là gì.

MySQL là một RDBMS mã nguồn mở được phát triển bởi MySQL AB (nay là Tập đoàn Oracle) vào năm 1995. Phiên bản 8.0.15 ổn định mới nhất của nó đã phát hành vào tháng 2 năm 2019.

MySQL là sự kết hợp của hai từ - “My”“SQL”. “My”, là tên của một trong những người đồng sáng lập là con gái của Michael Widenius, và’ SQL là viết tắt của Structured Query Language, như bạn đã biết.

MySQL cung cấp phân phối cấp phép kép. Nó là một phần mềm miễn phí và nguồn mở theo GPLv2 và cũng thuộc nhiều giấy phép độc quyền. MySQL được viết bằng ngôn ngữ C và C++. Nó hỗ trợ các hệ điều hành Linux, Solaris, macOS, WindowsFreeBSD.

Dòng lệnh MySQL mặc định
Dòng lệnh MySQL mặc định

MySQL là một thành phần của LAMP (viết tắt của Linux, Apache, MySQL, Perl / PHP / Python). Nó được sử dụng trong nhiều ứng dụng web dựa trên cơ sở dữ liệu như Drupal, Joomla, WordPress, v.v ... Rất nhiều trang web phổ biến bao gồm Google, Facebook, Twitter cũng sử dụng MySQL.
Như vậy, SQL là ngôn ngữ truy vấn trong khi MySQL là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu.

Chúng ta vừa có cái nhìn khái quát về sự khác nhau giữa SQL và MySQL, và giờ hãy cùng GrowUpWork phân biệt chi tiết.
Bảng so sánh SQL và MySQL

SQL MySQL
SQL là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc được sử dụng để quản lý cơ sở dữ liệu liên kết. MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu liên kết được sử dụng để lưu trữ, truy xuất, sửa đổi và quản trị cơ sở dữ liệu bằng SQL. Chúng ta có rất nhiều phần mềm cơ sở dữ liệu có sẵn trên thị trường. Những cái phổ biến bao gồm MySQL, SQL Server, Oracle, Informix, v.v.
Nó là ngôn ngữ truy vấn Nó là phần mềm cơ sở dữ liệu, sử dụng SQL làm ngôn ngữ để truy vấn cơ sở dữ liệu.
Vì đây là ngôn ngữ, nó không nhận được cập nhật. Các lệnh SQL luôn giữ nguyên. Vì nó là một phần mềm nên được cập nhật thường xuyên.

Trong khi xem xét một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu hữu ích ta có hai lựa chọn nổi tiếng nhất là MySQL và SQL Server. SQL đặc biệt là một ngôn ngữ truy vấn. Do đó, thay vì so sánh SQL với MySQL, sẽ tốt hơn nếu chúng ta thảo luận trước bằng cách so sánh SQL Server với MySQL vì cả hai đều là các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu liên kết.

So sánh MySQL và SQL Server
So sánh MySQL và SQL Server

SQL Server và My SQL

  SQL Server MySQL
Website SQL Server MySQL
Cấp phép Nó được phát triển bởi Microsoft.
Vì SQL Server được thiết kế bởi Microsoft, nên nó cũng thường được gọi là MS SQL Server.
Nó được phát triển bởi Tập đoàn Oracle.
Được viết trên C và C++ C và C++
Nền tảng được hỗ trợ Hỗ trợ Linux, Mac OS X, Microsoft Windows Server và các hệ điều hành Microsoft Windows. Ban đầu nó được phát triển cho Windows. Tuy nhiên, nó cũng có sẵn trên Linux và Mac OSX thông qua docker. Tuy nhiên, SQL Server trên Linux hoặc Mac OS X chắc chắn sẽ thiếu một số tính năng nhất định. Hỗ trợ rất mượt cho các hệ điều hành Linux, Solaris, Windows, macOS và FreeBSD. Chạy gần như trên mọi hệ điều hành phổ biến
Ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình bao gồm Java, PHP, VB, Delphi, Go, Python, Ruby, C++ và R. Nó hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ bởi SQL Server. Hơn nữa, MySQL hỗ trợ một số ngôn ngữ bổ sung bao gồm Perl, Scheme, Eiffel, Tcl và Haskel. Điều này làm cho MySQL rất phổ biến trong cộng đồng nhà phát triển.
Cú pháp Cú pháp SQL Server rất đơn giản và dễ sử dụng. Cú pháp MySQL hơi phức tạp.
Công cụ lưu trữ Động cơ lưu trữ duy nhất là động cơ nguyên gốc của nó. Hỗ trợ nhiều động cơ lưu trữ. Cũng có một tùy chọn để sử dụng công cụ lưu trữ plug-in
Lọc Hỗ trợ lọc theo hàng giúp lọc các bản ghi trên cơ sở dữ liệu theo cách cơ sở dữ liệu. Cung cấp lợi thế của việc lọc nhiều hàng mà không cần xem xét một số cơ sở dữ liệu. Hơn nữa, dữ liệu được lọc được giữ trong một cơ sở dữ liệu phân phối riêng. Cho phép lọc ra các bảng, hàng và người dùng theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, MySQL chỉ hỗ trợ lọc trên cơ sở dữ liệu cá nhân. Vì vậy, các nhà phát triển phải lọc từng bảng cơ sở dữ liệu bằng cách thực hiện nhiều truy vấn.
Backup Trong SQL Server, khi sao lưu dữ liệu, cơ sở dữ liệu không bị chặn. Điều này cho phép người dùng hoàn thành quá trình sao lưu và phục hồi dữ liệu hoàn thành trong ít thời gian và nỗ lực hơn. Sao lưu dữ liệu có thể được thực hiện bằng cách trích xuất tất cả dữ liệu dưới dạng câu lệnh SQL. Trong quá trình sao lưu, cơ sở dữ liệu bị chặn. Điều này ngăn chặn các trường hợp hỏng dữ liệu trong khi di chuyển từ một phiên bản MySQL sang phiên bản khác. Tuy nhiên, làm tăng tổng thời gian và nỗ lực trong quá trình khôi phục dữ liệu do chạy nhiều câu lệnh SQL.
Tùy chọn dừng thực thi truy vấn Có thể cắt ngắn việc thực hiện truy vấn mà không làm chết toàn bộ quá trình. Nó sử dụng một công cụ giao dịch để giữ trạng thái nhất quán Có thể hoãn hoặc hủy bỏ việc thực hiện truy vấn mà không giết toàn bộ quá trình
Bảo mật Cả SQL Server và MySQL đều được xây dựng dưới dạng các bộ sưu tập nhị phân. Tuy nhiên, SQL Server an toàn hơn MySQL. Nó không cho phép bất kỳ quá trình truy cập và thao tác các tệp cơ sở dữ liệu trong thời gian chạy. Người dùng cần thực hiện các chức năng cụ thể hoặc thao tác với các tệp bằng cách thực hiện một thao tác. Điều này ngăn chặn tin tặc truy cập hoặc thao tác dữ liệu trực tiếp. Nó cho phép các nhà phát triển thao tác các tệp cơ sở dữ liệu thông qua các tệp nhị phân tại thời điểm chạy. Nó cũng cho phép các quá trình khác truy cập và thao tác các tệp cơ sở dữ liệu trong thời gian chạy.
Phiên bản Microsoft cung cấp các phiên bản khác nhau của SQL Server 2017- Phiên bản Enterprise, Standard, Web, Express và Developer. Mỗi phiên bản này khác nhau về các tính năng và mục đích của chúng. Tùy thuộc vào các nhu cầu kinh doanh và kỹ thuật khác nhau, MySQL cung cấp ba phiên bản khác nhau - phiên bản tiêu chuẩn MySQL, Phiên bản doanh nghiệp MySQL và CGE cụm MySQL. Ngoài ra còn có một phiên bản cộng đồng của MySQL là nguồn mở và miễn phí.
Giá cả Phiên bản dành cho nhà phát triển và phiên bản Express của SQL Server 2017 miễn phí. Phiên bản doanh nghiệp có giá $ 14,256 mỗi lõi. Tiêu chuẩn - mỗi phiên bản lõi có giá 3.717 USD, Tiêu chuẩn - Server + CAL có giá 931 USD. Đối với giá phiên bản Web, bạn cần liên hệ với đối tác lưu trữ của mình Thuê bao phiên bản tiêu chuẩn hàng năm là 2.000 USD; Phiên bản doanh nghiệp có giá 5.000 USD và phiên bản CGE cụm có giá 10.000 USD.

Sự khác biệt giữa các lệnh MySQL và SQL Server

Các yếu tố MS SQL Server MySQL
Hàm độ dài SELECT LEN(data_string) FROM TableName SELECT CHARACTER_LENGTH(data_string) FROM TableName
Hàm ghép SELECT (‘SQL’ + ‘SERVER’) SELECT CONCAT (‘My’, ‘SQL’)
Chọn các bản ghi n hàng đầu từ một bảng SELECT TOP 10 * FROM TableName WHERE id = 2 SELECT * FROM TableName WHERE id = 2 LIMIT 10
Tạo GUID (Mã định danh duy nhất toàn cầu) SELECT NEWID() SELECT UUID()
Nhận ngày giờ hiện tại SELECT GETDATE()     SELECT NOW()
Case Sensitive Collation

Trong SQL Server, nếu cơ sở dữ liệu được xác định với đối chiếu phân biệt chữ hoa chữ thường thì tên bảng và tên cột trở nên phân biệt chữ hoa chữ thường.

Hãy để chúng tôi lấy một ví dụ ở đây.
Giả sử bạn đã tạo một bảng trong cơ sở dữ liệu đối chiếu phân biệt chữ hoa chữ thường:

Tạo bảng Kỹ sư (SNo int, EngineeringName Varchar (80), Tiền lương)
Quan sát chữ E viết hoa trong tên bảng.

Bây giờ nếu tôi chạy truy vấn sau:
Chọn * từ các engineer

Sau đó, nó sẽ đưa ra lỗi sau:
Tên đối tượng không hợp lệ “engineers”

Bạn cần viết tên bảng trong truy vấn trong cùng trường hợp như đã được đề cập tại thời điểm tạo bảng:
Chọn * từ Engineers

Trong MySQL, không có Case Sensitive Collation trong tên định danh.

Trong chủ đề này, chúng ta sẽ thảo luận về sự khác biệt giữa các lệnh MS SQL Server và các lệnh MySQL. Có một số biến thể trong mã SQL thường được sử dụng trong cả hai hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu liên kết này.

So sánh hiệu suất của MySQL và SQL Server

Hiệu suất của MySQL vs SQL Server
Hiệu suất của MySQL vs SQL Server

Đối với các ứng dụng cao cấp, cả MySQL và SQL Server đều cung cấp một mức độ tốc độ và hiệu suất tương tự nhau. Cả hai đều có khả năng lưu trữ một số cơ sở dữ liệu trên một máy chủ. Họ sử dụng các chỉ mục để sắp xếp dữ liệu và tăng tốc hiệu suất.

Vài năm trước, IJARCCE (Tạp chí quốc tế về nghiên cứu nâng cao về kỹ thuật máy tính và truyền thông) đã xuất bản một phân tích hiệu suất so sánh được thực hiện giữa MySQL và SQL Server.

Các truy vấn SELECT, INSERT, DELETE và UPDATE khác nhau đã được thực hiện trên cả RDBMS trên hệ thống Windows và thời gian thực hiện của chúng đã được ghi lại. Nó đã được kết luận rằng SQL Server cung cấp hiệu suất tốt hơn so với MySQL về thời gian phản hồi. Ngoại trừ các truy vấn INSERT, SQL Server luôn mất ít thời gian hơn cho tất cả các trường hợp thử nghiệm khác so với MySQL.

Về mặt nhân rộng, MySQL cho thấy thời gian tăng gấp hai lần khi số lượng hàng tăng lên. SQL Server cũng cho thấy sự gia tăng về thời gian, nhưng nó không nhiều như MySQL. Do đó, SQL Server có quy mô tốt hơn MySQL.

Sự khác biệt đáng kể nhất giữa hai đã được nhìn thấy trong các điều khoản SELECT. Đối với câu lệnh SELECT 3000 hàng, MySQL mất gần 3 lần thời gian của SQL Server.

Cái nào tốt hơn - MySQL hay SQL Server?

Nên chọn MySQL hay SQL Server
Nên chọn MySQL hay SQL Server

Trong khi suy nghĩ về cái nào tốt hơn so với MySQL và SQL Server, nó sẽ phụ thuộc vào trường hợp sử dụng, ngân sách và quan điểm của bạn. Cả hai đều hiệu quả trong việc tổ chức dữ liệu của bạn và chúng làm cho nó có thể truy cập dễ dàng thông qua giao diện người dùng.

Cả hai công nghệ đều hoạt động dựa trên khái niệm lưu trữ dữ liệu theo lược đồ (lưu trữ bảng). MySQL nghiêng về việc chọn dữ liệu để tạo điều kiện hiển thị dữ liệu, cập nhật và lưu lại dữ liệu. Nó yếu hơn một chút so với SQL Server về mặt chèn và xóa dữ liệu.

Tuy nhiên, nó là một lựa chọn tuyệt vời để lưu trữ dữ liệu và tham chiếu dữ liệu. Ngoài ra, MySQL không quá phong phú về các chức năng và khả năng phát triển.

Nói về các tính năng bảo mật, cả hai công nghệ đều là khiếu nại của EC2. Nhưng, Microsoft SQL Server có lợi thế trong việc cung cấp các tính năng bảo mật tổng thể. Trong SQL Server, có một công cụ gọi là phân tích bảo mật cơ sở hỗ trợ các quản trị viên để đảm bảo rằng cài đặt SQL Server được cập nhật. Trong MySQL, không có phân tích bảo mật như vậy.

Xem xét hỗ trợ, các nhà cung cấp tương ứng cho cả hai hệ thống cung cấp hỗ trợ dưới dạng trả phí cũng như miễn phí. Vì MYSQL hiện thuộc sở hữu của Oracle, nó cung cấp hỗ trợ thông qua hỗ trợ kỹ thuật và trợ lý Virtual DBA của MySQL.

Sau đó, một lần nữa, Microsoft cung cấp hỗ trợ vững chắc về cơ sở dữ liệu SQL và lưu trữ đám mây. Nó cung cấp một trợ lý miễn phí có tên SSMA (Trợ lý di chuyển SQL Server) giúp việc di chuyển dữ liệu từ các DBMS khác như Oracle, MySQL, Microsoft Access và Sybase sang SQL Server trở nên đơn giản và dễ dàng.

Hơn nữa, MS SQL Server cung cấp chức năng ETL không có trong MySQL. Nhìn chung, theo quan điểm của tôi, SQL Server tốt hơn MySQL, nhưng nó đắt hơn vì các tính năng tuyệt vời của nó.

Nếu bạn là một doanh nghiệp lớn với dữ liệu lớn và quan tâm đến tốc độ, bảo mật và sức mạnh và quan trọng nhất là nếu bạn có đủ ngân sách, thì tôi khuyên bạn nên đi với SQL Server. Đối với người dùng cá nhân và các công ty vừa và nhỏ, nơi lượng dữ liệu và công việc cần thiết không quá lớn, bạn có thể chọn MySQL.

Một lần nữa, Microsoft cung cấp SQL Server bản Express để phục vụ nhu cầu của một tổ chức nhỏ. Phiên bản Express cũng miễn phí. Do đó, SQL Server có thể phục vụ tất cả các loại nhu cầu. Nhưng, MySQL chỉ có thể xử lý tối đa doanh nghiệp cấp trung bình và nơi bạn cần tối ưu hóa chi tiêu.

Do đó, sự lựa chọn sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của bạn.

Gợi ý tìm việc:


Tin tức liên quan

Thiết lập và duy trì thói quen lập trình

Kỹ năng làm việc| 2020-11-15
Bất cứ ngành nghề nào cũng cần đến sự kiên trì thì mới đạt được thành quả. Thế nên, thiết lập và duy trì thói quen lập trình hằng ngày là yếu tố quyết định.

Tổng hợp những bí quyết giúp bạn làm việc hiệu quả

Kỹ năng làm việc| 2020-11-08
Làm việc hiệu quả là mong muốn của tất cả mọi người nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Muốn làm việc hiệu quả bạn cần phải có bí quyết.

Phân biệt giữa SQL và MySQL và SQL Server kèm ví dụ

Kỹ năng làm việc| 2020-11-01
Hầu hết chúng ta đều sẽ có cảm nhận khác biệt cơ bản về SQL và MySQL, nhưng để đưa đầy đủ các điểm khác biệt một cách rõ ràng, trước tiên chúng ta phải hiểu được SQL là gì và MySQL là gì.

Học máy là gì? Đột phá trong 5 ứng dụng của học máy

Kỹ năng làm việc| 2020-10-19
Học máy là một trong những lĩnh vực phụ trợ thú vị nhất, phát triển nhanh nhất của Khoa học máy tính, cũng là nơi bắt nguồn cho những đột phá trong ứng dụng của học máy.