Giới thiệu top 11 chứng chỉ AWS cho từng cấp độ

Chứng chỉ AWS được trao cho những cá nhân đã chứng minh được kiến ​​thức lý thuyết và thực tiễn có giá trị về các hệ thống điện toán đám mây AWS nhất định. Bằng cách đạt được chứng nhận này do chính AWS cấp, bạn có thể cho khách hàng tiềm năng thấy sức mạnh của mình trong AWS. Ngoài ra, nếu bạn là chủ doanh nghiệp hoặc nhà tuyển dụng muốn tận dụng hệ thống AWS, bạn có thể tìm kiếm những người có chứng chỉ này.

Giới thiệu top 11 chứng chỉ AWS cho từng cấp độ
Giới thiệu top 11 chứng chỉ AWS cho từng cấp độ

Chứng chỉ AWS là gì?

Chứng chỉ AWS chứng minh khả năng kỹ thuật của một cá nhân trong các chủ đề AWS có liên quan. Chứng nhận chuyên môn thường được dành cho cho các lĩnh vực kỹ thuật nhất định và dựa trên vai trò cho một số công việc nhất định (ví dụ: kiến ​​trúc sư, developer, người làm việc chính trên cloud). 

Để được cấp chứng nhận này, các chuyên gia phải vượt qua một kỳ thi. Sau đó, họ sẽ nhận được một chứng nhận và chức danh kỹ thuật số, họ có thể đưa vào CV, business card, LinkedIn profile, v.v.

Hiện có 11 chứng chỉ AWS, mỗi chứng chỉ được xếp ở một cấp độ thông thạo AWS. Cho dù bạn đang muốn tự mình có được chứng chỉ AWS hay muốn tuyển dụng người có chứng nhận AWS, thì việc hiểu sâu hơn về các thông tin này có sẽ rất hữu ích.

Tại sao chứng chỉ AWS lại quan trọng?

Chứng chỉ AWS là chứng chỉ được công nhận trong ngành công nghiệp điện toán đám mây, mang lại uy tín cho chủ sở hữu trong lĩnh vực của họ và nâng cao sự tự tin của họ, vì chúng là bằng chứng đã được chứng minh về kỹ năng. Các chuyên gia có thể tận dụng chứng nhận AWS để cải thiện triển vọng nghề nghiệp, trong khi các công ty có thể tin tưởng một cá nhân có chứng nhận do chính AWS cấp!

Lĩnh vực điện toán đám mây không ngừng phát triển và loại chứng nhận này cũng có thể cung cấp kiến ​​thức về những gì mới nhất. 

LƯU Ý

Chứng nhận AWS có hết hạn không? CÓ. Chứng nhận AWS chỉ có hiệu lực trong 3 năm, sau đó người có chứng chỉ phải hoàn thành chứng nhận lại. Cả các chuyên gia và các doanh nghiệp làm việc với họ đều được hưởng lợi từ việc tiếp cận với kiến ​​thức chuyên môn mới để bắt kịp công nghệ!

11 loại chứng chỉ AWS hàng đầu theo cấp độ

Nền tảng AWS rất rộng lớn, bao gồm hơn 200 dịch vụ và sản phẩm. Do đó, có khá nhiều chuyên gia có thể tìm thấy chủ đề phù hợp với mình trong AWS. Dưới đây là danh sách chứng nhận AWS nhanh bao gồm 11 kỳ thi quan trọng.

Cấu trúc các loại chứng chỉ AWS
Cấu trúc các loại chứng chỉ AWS

Cấp độ nền tảng - Foundation level

Cấp độ nền tảng của chứng chỉ AWS cho biết kiến ​​thức cơ bản về AWS Cloud cốt lõi và ngành điện toán đám mây nói chung. Nó dành cho những người có khoảng sáu tháng kinh nghiệm.

AWS Certified Cloud Practitioner

Bài kiểm tra AWS Certified Cloud Practitioner dành cho những người có kiến ​​thức cốt lõi về AWS. Để tham dự kỳ thi cấp độ cơ bản này, bạn phải có:

 • Hiểu biết cơ bản về các dịch vụ IT thiết yếu
 • Cách các dịch vụ IT được sử dụng trên cloud
 • Cách các doanh nghiệp có thể sử dụng nền tảng

Các chủ đề có thể được đề cập bao gồm:

 • Các giải pháp AWS Cloud chính và các trường hợp sử dụng
 • Nguyên tắc kiến ​​trúc AWS Cloud 
 • Quản lý tài khoản, định giá và lập hóa đơn AWS
 • Thông tin cơ bản về tuân thủ và bảo mật AWS
 • Các đặc điểm chính của việc triển khai / vận hành trong nền tảng AWS Cloud 

Chi tiết kỳ thi bao gồm:

 • Thời lượng: 90 phút
 • Chi phí: $ 100 USD ($ 20 cho kỳ thi thực hành)
 • Định dạng: 65 câu hỏi (nhiều câu trả lời hoặc nhiều lựa chọn)

Cấp độ liên kết

Chứng chỉ Associate được coi là tương đương với khoảng một năm kinh nghiệm trong AWS. Người có chứng nhận này có thể làm việc độc lập trong môi trường AWS, xác định vấn đề và tìm giải pháp.

AWS Certified Developer

Bài thi AWS Certified Developer - Associate dành cho những người đã có kinh nghiệm thực hành về các ứng dụng dựa trên AWS. Để tham dự kỳ thi này, bạn nên:

 • Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình cấp cao
 • Hiểu các dịch vụ AWS cốt lõi và xác định các tính năng chính
 • Có thể viết mã cho các ứng dụng không máy chủ
 • Có kiến ​​thức nền tảng về triển khai, phát triển và gỡ lỗi các ứng dụng dựa trên cloud

Các chủ đề có thể được đề cập bao gồm:

 • Quản lý truy cập
 • Mã hóa
 • Kiến trúc không máy chủ
 • Cơ sở dữ liệu
 • Lưu trữ dữ liệu
 • CI / CD
 • Những công cụ phát triển
 • Compute

Chi tiết kỳ thi bao gồm:

 • Thời lượng: 130 phút
 • Chi phí: $ 150 USD ($ 20 cho kỳ thi thực hành)
 • Định dạng: 65 câu hỏi (nhiều câu trả lời hoặc nhiều lựa chọn)

AWS Certified SysOps Administrator

Bài thi AWS Certified SysOps Administrator - Associate dành riêng cho quản trị viên hệ thống. Trước khi tham gia kỳ thi này, bạn nên:

 • Làm quen với AWS Management Console (Bảng điều khiển quản lý AWS) và AWS CLI (Giao diện dòng lệnh)
 • Có kiến ​​thức chuyên sâu về AWS Architectural Framework và các biện pháp bảo mật
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý và điều hành công việc thông qua công nghệ AWS

Các chủ đề có thể được đề cập bao gồm:

 • Giám sát và báo cáo
 • Networking
 • Tự động hóa và tối ưu hóa
 • Lưu trữ và quản lý dữ liệu
 • Bảo mật và tuân thủ

Chi tiết kỳ thi bao gồm:

 • Thời lượng: 180 phút
 • Chi phí: $ 150 USD ($ 20 cho kỳ thi thực hành)
 • Định dạng: 65 cơ hội cho điểm (nhiều câu trả lời hoặc nhiều lựa chọn)

AWS Certified Solutions Architect

Bài thi AWS Certified Solutions Architect dành cho những người có hơn 1 năm kinh nghiệm thiết kế các hệ thống phân tán qua AWS. Để bước vào kỳ thi này bạn nên có những điều sau:

 • Biết cách triển khai và vận hành công việc qua AWS
 • Hiểu các mối quan tâm về bảo mật và tuân thủ
 • Làm quen với AWS Management Console và CLI
 • Biết Khung kiến ​​trúc AWS
 • Biết cách xác định dịch vụ AWS nào tốt nhất cho các yêu cầu kỹ thuật nào

Các chủ đề có thể được đề cập bao gồm:

 • Thiết kế kiến ​​trúc chống chịu
 • Thiết kế các kiến ​​trúc và ứng dụng an toàn
 • Thiết kế các kiến ​​trúc hiệu suất cao
 • Thiết kế kiến ​​trúc tối ưu hóa chi phí

Chi tiết kỳ thi bao gồm:

 • Thời lượng: 130 phút
 • Chi phí: $ 150 USD ($ 20 cho kỳ thi thực hành)
 • Định dạng: 65 câu hỏi (nhiều câu trả lời hoặc nhiều lựa chọn)

Cấp độ chuyên nghiệp

Chứng nhận cấp độ chuyên nghiệp được chỉ định cho những người có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc với Đám mây AWS. Người có cấp chứng chỉ này sẽ có thể chủ động thiết kế và khắc phục sự cố.

Kỹ sư AWS DevOps

Bài thi AWS Certified DevOps Engineer - Professional dành cho những người có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên trong môi trường AWS (bao gồm cung cấp, vận hành và quản lý). Nếu bạn dự định tham gia kỳ thi này, bạn nên là:

 • Là một lập trình viên thành thạo
 • Hiểu về Development và Operation
 • Có thể xác định và triển khai các hệ thống AWS chính (số liệu, ghi nhật ký, giám sát)
 • Có thể triển khai các hệ thống phân phối liên tục, kiểm soát security và các quy trình quản trị

Các chủ đề có thể được đề cập bao gồm:

 • Tự động hóa SDLC
 • Giám sát và logging
 • Phản ứng sự cố và sự kiện
 • Quản lý cấu hình
 • Tự động hóa các chính sách và tiêu chuẩn

Chi tiết kỳ thi bao gồm:

 • Thời lượng: 180 phút
 • Chi phí: $ 300 USD ($ 40 cho kỳ thi thực hành)
 • Định dạng: 75 câu hỏi (nhiều câu trả lời hoặc nhiều lựa chọn)

AWS Certified Solutions Architect

Kỳ thi AWS Certified Solutions Architect dành cho những người có 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực cloud architecture. Nếu bạn dự định tham gia kỳ thi này, bạn cần là người có thể:

 • Thực hiện các phương pháp hay nhất trong thiết kế kiến ​​trúc
 • Đánh giá nhu cầu ứng dụng đám mây và đưa ra đề xuất
 • Thiết kế kiến ​​trúc kết hợp sử dụng các công cụ AWS cốt lõi, như VPN và AWS Direct Connect
 • Làm quen với các thành phần AWS chính, như thanh toán, API, CLI, AWS Management Console, v.v.

Các chủ đề có thể được đề cập bao gồm:

 • Kiểm soát chi phí
 • Lập kế hoạch chuyển đổi
 • Cải tiến các giải pháp hiện có
 • Thiết kế cho các giải pháp mới

Chi tiết kỳ thi bao gồm:

 • Thời lượng: 180 phút
 • Chi phí: $ 300 USD ($ 40 cho kỳ thi thực hành)
 • Định dạng: 75 câu hỏi (nhiều câu trả lời hoặc nhiều lựa chọn)
CV xin việc là gì? Những lưu ý quan trọng mà bạn phải biết
Bài viết liên quan
Khám phá về công việc thú vị của Product Architect
Product Archiect trong lĩnh vực IT ngày nay tại Việt Nam còn khá mới lạ. Thật chất vai trò và nhiệm vụ của Product Architect là gì, cần biết và cần làm thế nào để trở thành một Product Architect. Tất cả câu trả lời sẽ có trong bài chia sẻ của anh Minh Tâm với chủ đề "Khám phá về công việc thú vị của Product Architect".

Chứng chỉ theo chuyên môn AWS Specialty

Chứng chỉ AWS Specialty không nhất thiết phải tương quan với một số năm kinh nghiệm nhất định. Thay vào đó, họ nói về kiến ​​thức chuyên sâu về một nhánh xác định, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, network, quản lý database, machine learning, bảo mật, v.v.

AWS Certified Advanced Networking

Bài thi AWS Certified Advanced Networking tập trung vào các tác vụ mạng dành riêng cho những người có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực network phức tạp. Nếu bạn đang nghĩ đến việc tham gia kỳ thi này, bạn nên:

 • Có kinh nghiệm chuyên môn về công nghệ AWS, lưu trữ và các phương pháp hay nhất về network
 • Kiến thức về các tập lệnh và công cụ tự động hóa, CIDR và subnetting cũng như các tùy chọn liên kết nâng cao và kiến ​​trúc network.

Các chủ đề có thể được đề cập bao gồm:

 • Kiến trúc mạng IT kết hợp (thiết kế và triển khai), bao gồm VPD subnets, CIDR blocks, VPC routing và flow logs.
 • Thiết kế và triển khai AWS network, bao gồm các jumbo frame và các mô hình OSI network và TCP / IP
 • Cấu hình tích hợp network với các dịch vụ ứng dụng
 • Các chủ đề về bảo mật và tuân thủ
 • Tự động hóa tác vụ AWS

Chi tiết kỳ thi bao gồm:

 • Thời lượng: 170 phút
 • Chi phí: $ 300 USD
 • Định dạng: 65 câu hỏi (nhiều câu trả lời hoặc nhiều lựa chọn)

AWS Certified Security

Kỳ thi AWS Certified Security dành riêng cho các chuyên gia IT làm việc trong vai trò bảo mật. Nếu bạn dự định tham gia kỳ thi này, bạn nên:

 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thực hành về các giải pháp bảo mật dành riêng cho AWS và 5 năm kinh nghiệm IT Security nói chung
 • Hiểu cơ chế bảo vệ dữ liệu AWS
 • Có kiến ​​thức chuyên sâu về các tính năng bảo mật của AWS
 • Làm quen với mô hình chia sẻ trách nhiệm AWS

Các chủ đề có thể được đề cập bao gồm:

 • Quản lý danh tính và quyền truy cập
 • Kiểm tra và tuân thủ các dịch vụ bảo mật AWS
 • Các dịch vụ AWS Machine Learning có liên quan, như Amazon Macie và Amazon GuardDuty
 • Ứng dụng và bảo mật network
 • Giám sát và logging
 • Quản trị bảo mật

Chi tiết kỳ thi bao gồm:

 • Thời lượng: 170 phút
 • Chi phí: $ 300 USD ($ 40 cho kỳ thi thực hành)
 • Định dạng: 65 câu hỏi (nhiều câu trả lời hoặc nhiều lựa chọn)

AWS Certified Machine Learning

Kỳ thi AWS Certified Machine Learning dành riêng cho những người làm việc trong lĩnh vực khoa học dữ liệu hoặc development. Nếu bạn muốn tham dự kỳ thi này, một số điều kiện tiên quyết bao gồm:

 • Có ít nhất một 1 kinh nghiệm về machine learning/deep learning trong AWS
 • Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về phát triển, kiến ​​trúc và vận hành khối lượng công việc machine learning/deep learning
 • Trải nghiệm với các framework machine learning/deep learning
 • Trải nghiệm tối ưu hóa siêu tham số

Các chủ đề có thể được đề cập bao gồm:

 • Phân tích dữ liệu thăm dò
 • Mô hình hóa
 • Hoạt động và triển khai machine learning
 • Kỹ thuật dữ liệu

Chi tiết kỳ thi bao gồm:

 • Thời lượng: 180 phút
 • Chi phí: $ 300 USD ($ 40 cho kỳ thi thực hành)
 • Định dạng: 65 câu hỏi (nhiều câu trả lời hoặc nhiều lựa chọn)

AWS Certified Data Analytics

Bài thi AWS Certified Data Analytics dành cho những người chủ yếu tập trung vào các giải pháp phân tích và yêu cầu:

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm với những công nghệ này
 • 2 năm kinh nghiệm dịch vụ AWS liên quan đến phân tích
 • Hiểu biết về cách các dịch vụ này tích hợp với nhau và phù hợp với vòng đời dữ liệu tổng thể (thu thập, lưu trữ, xử lý, trực quan hóa dữ liệu)

Các chủ đề tiềm năng có thể được đề cập bao gồm:

 • Thu thập dữ liệu
 • Lưu trữ và quản lý dữ liệu
 • Xử lý dữ liệu
 • Bảo mật dữ liệu
 • Phân tích và trực quan hóa dữ liệu

Chi tiết kỳ thi bao gồm:

 • Thời lượng: 180 phút
 • Chi phí: $ 300 USD
 • Định dạng: 65 câu hỏi (nhiều câu trả lời hoặc nhiều lựa chọn)

AWS Certified Database

Kỳ thi AWS Certified Database dành cho những người:

 • Có ít nhất năm năm kinh nghiệm về công nghệ cơ sở dữ liệu làm việc trên cơ sở dữ liệu quan hệ và phi quan hệ AWS
 • 2 năm kinh nghiệm làm việc với cơ sở dữ liệu AWS và NoSQL
 • Khả năng tự tin đưa ra các đề xuất giải pháp cơ sở dữ liệu

Các chủ đề có thể được đề cập bao gồm:

 • Triển khai và di chuyển cơ sở dữ liệu
 • Bảo mật cơ sở dữ liệu
 • Giám sát cơ sở dữ liệu và khắc phục sự cố
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu theo khối lượng công việc

Chi tiết kỳ thi bao gồm:

 • Thời lượng: 180 phút
 • Chi phí: $ 300 USD ($ 40 cho kỳ thi thực hành)
 • Định dạng: 65 câu hỏi (nhiều câu trả lời hoặc nhiều lựa chọn)

Các bước để được chứng nhận AWS

Chứng nhận AWS là một thử thách không nhỏ mà không phải ai cũng có thể đạt được một cách dễ dàng. Các kỳ thi nghiêm túc kiểm tra cả kiến ​​thức lý thuyết và thực hành. Nếu bạn quan tâm đến việc đạt được chứng nhận AWS, thì bài kiểm tra và sự chuẩn bị liên quan sẽ phụ thuộc một phần vào chuyên ngành nào trong danh sách chứng nhận AWS ở phía trên. Tuy nhiên, đây là tổng quan cơ bản về cách để có được chứng nhận AWS.

1. Đăng ký một lớp đào tạo AWS

Bạn có thể tìm tài liệu đào tạo chứng chỉ AWS online. Nhận đề xuất đào tạo theo vai trò (ví dụ: architect, kỹ sư DevOps,...) hoặc giải pháp (ví dụ: phân tích dữ liệu, advanced networking, khoa học dữ liệu, dịch vụ cơ sở dữ liệu). Có sẵn các tùy chọn đào tạo kỹ thuật số và lớp học, cho phép bạn chọn lộ trình học phù hợp với nhu cầu của mình.

2. Xem lại bất kỳ hướng dẫn học tập hoặc bài kiểm tra có sẵn

Bạn có thể tìm thấy các nguồn tài liệu cụ thể về chủ đề để giúp bạn nghiên cứu và nắm vững tài liệu trước khi thi. Trên trang AWS, hãy cuộn xuống "Find resources by exam" ở phía bên phải và nhấp vào menu cuộn xuống "Select an exam".

Ví dụ: nếu bạn chọn “AWS Certified Cloud Practitioner”, bạn sẽ có quyền truy cập vào hướng dẫn bài kiểm tra có thể tải xuống. Các tài nguyên khác bao gồm từ webinar sẵn sàng cho kỳ thi đến đào tạo theo yêu cầu dựa trên ứng dụng Twitch.

3. Luyện thi

Các kỳ thi AWS rất nghiêm ngặt và bạn nên chuẩn bị kỹ lưỡng bằng cách làm các bài kiểm tra thực hành. Khi bạn truy cập trang dành riêng cho bài kiểm tra (như được mô tả ở trên), bạn cũng sẽ có quyền truy cập vào các câu hỏi kiểm tra mẫu và bài kiểm tra thực hành. Sử dụng tài liệu này, để bạn biết những gì sẽ xảy ra và giúp giảm bớt căng thẳng trong ngày thi.

4. Lên lịch thi

Khi bạn cảm thấy tự tin rằng mình đã nắm vững tài liệu, bạn có thể lên lịch thi  AWS của mình. Nếu bạn chưa làm như vậy, hãy đăng ký trên aws.training. Trong điều hướng trên cùng, hãy nhấp vào “Certification” và sau đó nhấp vào “AWS Certification Account”. Cuối cùng, nhấp vào “Schedule Now” để đặt ngày.

Các kỳ thi chứng chỉ AWS được cung cấp thông qua các nhà cung cấp phân phối kỳ thi PSI hoặc Pearson VUE. Bạn sẽ được chuyển hướng đến các trang của họ để hoàn tất đăng ký của mình.

Tạm kết

Chứng chỉ AWS là một trong những chứng chỉ có giá trị nhất trong lĩnh vực IT và rất được các doanh nghiệp cũng như các chuyên gia săn đón. Danh sách chứng nhận AWS ở trên có thể mang lại sự tin cậy và uy tín nghề nghiệp, đồng thời một công ty có thể xem chứng nhận AWS này là bằng chứng về chuyên môn của một cá nhân trong lĩnh vực của họ.


Tin tức liên quan

10 lý do "nghỉ việc" thường gặp nhất mà HR công ty nào cũng nên biết

Kiến thức kỹ thuật| 2024-01-13
Nếu bạn là một HR hoặc quản lý công ty thì nên tìm hiểu lý do nghỉ việc của nhân sự. Điều này sẽ giúp bạn chỉnh sửa cách hoạt động, vận hành nhằm giữ chân nhân tài. Đồng thời có kế hoạch chuẩn bị khi có nhân sự nghỉ việc, tránh gây ra thất thoát lớn.

Phân biệt các loại hình làm việc từ xa: Hybrid, Remote, Onsite và work from home

Kiến thức kỹ thuật| 2024-01-03
Các loại hình làm việc từ xa ngày càng phát triển. Trong tương lai gần nó sẽ trở thành xu thế của xã hội. Hãy tìm hiểu rõ hơn về những hình thức làm việc từ xa này và ưu - nhược điểm của nó.

IT onsite là gì? Một số kỹ năng và lưu ý khi nhận làm việc onsite

Kiến thức kỹ thuật| 2024-01-03
IT onsite là gì? Cần có kỹ năng gì để tham gia làm OnSite? Hãy tham khảo thông tin chi tiết sau từ chuyên gia và bạn sẽ có thể trở thành một IT ONSITE chuyên nghiệp.

Việc làm phù hợp và phổ biến cho thế hệ GenZ

Kiến thức kỹ thuật| 2024-01-03
Bạn là người trong thế hệ GenZ? Bạn đang thắc mắc không biết nên lựa chọn công việc gì? Bạn không biết làm sao để tìm được một công việc tốt? Hãy theo dõi những việc làm GenZ phổ biến sau và bạn sẽ có câu trả lời chính xác nhất.


Việc tạo CV đúng chuẩn giúp gia tăng cơ hội trúng tuyển của bạn ít nhất 20%. Hãy nhanh tay tạo CV Rirekisho chuẩn Nhật hoặc CV chuẩn tiếng Anh theo các mẫu chuyên nghiệp nhất của GrowUpWork chúng tôi dưới đây nhé!